Güneş Paneli

Güneş Paneli

Güneş Paneli

Güneş Paneli

          Güneş paneli güneş ışınlarının toplanarak elektrik enerjisine dönüşmesini sağlayan bir çeşit makinedir. Makinelerin büyük kısmının elektrikle çalıştığı günümüzde, çalışmak için kendi enerjisini kendi sağlayan çok az cihazdan biri olarak güneş paneli, hem mekanik hem de teknolojik özellikleri bir arada toplar.

Güneş paneli ile üretilen elektriğin, evlerimizde kullandığımız ve büyük kısmı hidroelektrik santrallerinde üretilen şebeke elektriğinden hiçbir farkı yoktur. Aynı özellikte elektrik üretimine ve kullanımına imkan sağlayan güneş paneli sistemleri, kurulum masrafları dışında herhangi bir maliyet gerektirmemesi sebebiyle de benzer enerji kaynaklarından daha ekonomik ve zahmetsizdir.

Güneş paneli kurulacak yerin elektrik ihtiyacına göre hazırlanacak bir proje ile hayata geçirilen sistem, atmosfere giren güneş ışınlarından fotovoltaik özellikte olanların silikon özellikli solar hücreler tarafından soğurularak dönüştürücüde kullanılabilir elektrik haline getirilmesi esasına dayanır. Bu şekilde elde edilen elektrik akım yönü değiştirilerek evlerde veya işyerlerindeki mevcut elektrik şebekesine verilir ve tıpkı bildiğimiz elektrik gibi kullanım sağlayacak kadar verimlidir.

Güneş enerjisi ile elektrik üretimi son 15-20 yıldır Dünya devlerinin en çok üzerinde durduğu ve yatırım yaptığı konu haline gelmiştir. Teknoloji konusunda ileri ülkelerin tamamında güneş enerjisi ile elektrik üretimi teşvik edilmekte, bu sayede yeraltı enerji kaynakları ve ekosistem korunmuş olmaktadır. Çin, Dünya’nın en kalabalık ülkesi olduğu ve sanayi devi haline gelmeye başladığı için artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla hidroelektrik santralleri yerine güneş paneli tarlaları kurmaktadır. Bugün için bilinen en büyük ve en fazla sayıda güneş paneli kullanımı Çin’dedir. Aynı şekilde Kore, Japonya, Almanya ve ABD gibi ekonomi devi ülkeler de güneş paneli ile elektrik üretimi konusunda gerek yatırım gerekse teşviklerle yaygınlaşma sağlamaya çalışmaktadır.

Dünya’daki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de son yıllarda güneş paneli kullanımı konusunda teşvik ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretimi hem devletin üzerindeki enerji yatırımı yükünü hafifletecek hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu amaçla yapılan yasal düzenlemeler yanında teşvik ve hibeler de yakında tüm Türkiye’de güneş paneli tarlalarının sayısını artıracaktır.

Bu Yazıyı Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yok

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.