GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ

          Güneş enerjisi sistemi veya GES, atmosferde bulunan güneş ışınlarının belli bir panel yardımı ile toplanarak elektrik enerjisine dönüşmesini sağlayan uygulamalardır. Belli bir aralıkta bulunan güneş ışınları, bunları toplayarak elektrik akımına dönüştüren cihazlar sayesinde, kullanılabilir elektrik üretimine imkan sağlar.

Güneş enerjisi sistemi, güneş ışınlarından faydalanma konusunda yapılan çalışmaların geldiği son nokta olarak kabul edilmektedir. 1970’lerde hız kazanan güneş ışınlarından faydalanma çalışmaları, tükenmez ve bedelsiz bir kaynak olan güneşin sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik kaynağı olabileceği konusundaki bilinçlenmenin sonucudur.

Dünyadaki fosil yakıtların tükenmekte olması ve özellikle petrol ve doğalgaz için devletlerin birbirleri ile kıyasıya yarışı savaşlara dahi sebep olmaktadır. Bugün Ortadoğu bölgesinde yaşanan kargaşanın ve savaşların ana sebebinin petrol olduğu herkes tarafından bilinmektedir.  İnsanlığın sonunun enerji savaşları sebebiyle geleceğini düşünen kişilerin sayısı da hayli fazladır.

Petrole alternatif olarak görülen bir diğer enerji kaynağı olan elektrik için kurulan hidroelektrik ve termik santrallerin çevreye verdiği zarar ise tartışmasızdır. Üstelik bu santrallerin bir süre sonra kullanılmaz hale gelmesi yenilerine ihtiyaç duyulmasına sebep olmaktadır. Dünyadaki iklim ve ekosistem sorunlarının büyük kısmının sebebi olan barajlarda üretilen elektrik için de en cazip alternatif güneş enerjisi sistemi haline gelmiştir.

Güneş enerjisi sistemi, güneş enerjisinin % 5 ila % 30 arasındaki bir oranda elektrik enerjisine çevrilmesini sağlar. Verimi artırmak için güneş hücreleri paralel ve seri bağlanır ve bir panele monte edilir. Buna güneş hücresi veya fotovoltaik modül denilmektedir. Güneşin çekirdeğinde bulunan füzyon süreci ile ortaya çıkan ışınımın küçük bir kısmı Dünya’ya ulaşır. Ancak bu miktarın verimli kullanılması halinde ortaya çıkacak enerji, tüm Dünya’nın ihtiyacından fazladır.

Güneş enerjisi sistemi; güneş panelleri, pil ve kolektörden oluşmaktadır. Paneller üzerine düşen güneş ışığını emer ve kinetik enerjiye çevirir. Çevrilen bu enerji kolektörde toplanır ve pillere aktarılarak depolanmasını sağlar. Panelin büyüklüğü ve teknik özelliğine göre elde edilen enerji miktarı farklılık gösterir. Evlerde güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi için gerekli paneller, genellikle çatı yada balkon gibi alanlara sığacak ebatlardadır.

Bu Yazıyı Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yok

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.